Rhyfel (War) (1918)

Hedd Wyn

Oxford English Dictionary (OED) Links Off

For the Poetry By Heart competition, please note that you must recite the English translation. This can either be recited by itself, or alongside the original Welsh poem by Hedd Wyn.

Original Welsh poem by Hedd Wyn

Gwae fi fy myw mewn oes mor ddreng,
A Duw ar drai ar orwel pell;
O’i ôl mae dyn, yn deyrn a gwreng,
Yn codi ei awdurdod hell.

Pan deimlodd fyned ymaith Dduw
Cyfododd gledd i ladd ei frawd;
Mae sŵn yr ymladd ar ein clyw,
A’i gysgod ar fythynnod tlawd.

Mae’r hen delynau genid gynt,
Ynghrog ar gangau’r helyg draw,
A gwaedd y bechgyn lond y gwynt,
A’u gwaed yn gymysg efo’r glaw.

 

English translation by Gillian Clarke

Bitter to live in times like these.
While God declines beyond the seas;
Instead, man, king or peasantry,
Raises his gross authority.

When he thinks God has gone away
Man takes up his sword to slay
His brother; we can hear death’s roar.
It shadows the hovels of the poor.

Like the old songs they left behind,
We hung our harps in the willows again.
Ballads of boys blow on the wind,
Their blood is mingled with the rain.